Planning Assessors

2019

Web corporatiu

Disseny del web corporatiu de Planning Assessors.

Seguint la imatge corporativa del client amb fotogràfies dels diferents espais de les oficines.

Planning, assessors fiscals i financers

Despatx professional format per advocats i economistes especialitzat en la planificació fiscal, amb l’objectiu de reduir la càrrega tributària de les persones físiques i jurídiques, i en l’assessorament economicofinancer de les empreses.