Mestre Esteve

2015

Web corporatiu amb presentació de productes

El web de Mestre Esteve es va implementar sense que el client tingués un corporatiu definit. Es va crear el web seguint les etiquetes que el client utilitza en l’envasat dels seus productes. Es va fer una feina d’estructuració de la informació de manera que fos intuïtiva per l’usuari i per tal que obtingués uns bons resultats als cercadors.

Productes naturals de proximitat

Mestre Esteve és una empresa especialitzada en la distribució de productes frescos de La Garrotxa i productes elaborats artesans per a carnisseries, xarcuteries i restaurants.

El teu web o comerç electrònic 100% subvencionat!

Treu tot el profit del Programa Kit Digital i digitalitza el teu negoci de manera fàcil.