La Soci

2014-2021

Intranet corporativa de l’Associació del Personal de “la Caixa”

Programació, desenvolupament i manteniment de la Intranet de l’Associació, una aplicació en entorn web per a la comunicació interna dels associats, la comptabilitat, els tràmits i la gestió de les activitats de l’associació.

  • Administració d’associats.
  • Gestió de seccions i activitats.
  • Agenda esdeveniments, campionats i activitats esportives.
  • Tauler d’anuncis.
  • Comptabilitat i finances de les de seccions.
  • Gestió de quotes dels associats.
  • Tràmits online dels associats.
  • Reserves online de localitats de la seu social.

Associació del personal de “la Caixa”

L’Associació del Personal de “la Caixa” és una entitat sense ànim de lucre, de la qual en podem formar part tots els empleats, empleades i familiars de CaixaBank i la Fundació “la Caixa”.

El teu web o comerç electrònic 100% subvencionat!

Treu tot el profit del Programa Kit Digital i digitalitza el teu negoci de manera fàcil.