La Mútua del personal de “la Caixa”

2020-2021

Anàlisi, disseny i desenvolupament del Portal del Mutualista

Entorn web on es poden tramitar les gestions d’altes i sol·licituds de compensació econòmica. Aquest entorn està sincronitzat amb la ERP interna de La Mútua i els mutualistes tenen accés al seu historial de tràmits. El sistema realitza totes les comunicacions mitjançant l’enviament de correus electrònics i missatges push al mòbil gràcies a la app, la qual permet fer les mateixes tasques del portal des del mòbil.

Gestió de les dades dels mutualistes:

  • Enviar sol·licituds i tenir un seguiment d’aquestes.
  • Afegir o donar de baixa familiars a la pòlissa.
  • Creació automàtica del carnet del mutualista.

Internament permet:

  • Gestionar ràpidament les noves altes.
  • Gestionar tot el procés de les sol·licituds amb comunicació automàtica amb els mutualistes segons els estats de les sol·licituds.
  • Obtenir informes sobre les altes i sol·licituds.

La Mútua del personal de “la Caixa”

La Mútua s’ha consolidat com un model d’èxit sanitari, econòmic i social que recolza a 30.000 persones, entre empleats i familiars. Els protegeix davant contingències adverses, mitjançant un sistema solidari entre els mutualistes amb dues branques d’actuació: el servei mèdic quirúrgic i l’ajuda econòmica d’orfenesa

El teu web o comerç electrònic 100% subvencionat!

Treu tot el profit del Programa Kit Digital i digitalitza el teu negoci de manera fàcil.